Waarschuwing Sint Janskruid

Wisselwerking met geneesmiddelen

Een wisselwerking wil zeggen dat middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. Sint-janskruid kan de werking van geneesmiddelen nadelig beïnvloeden. Sint-janskruid versterkt de werking van het leverenzym cytochroom P450, waardoor een aantal geneesmiddelen sneller wordt afgebroken en daardoor een geringere werking heeft.

Bij gebruik van een geneesmiddel in combinatie met een middel met Sint-janskruid wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw arts of apotheker die u nadere informatie kan geven of de combinatie tot een dergelijke wisselwerking kan leiden of niet. Dat geldt als u wilt beginnen met het gebruik van Sint-janskruid, maar ook als u het gelijktijdig gebruik van Sint-janskruid samen met een van onderstaande geneesmiddelen wilt stoppen.

Waargenomen is dat middelen met Sint-janskruid de werking van de volgende geneesmiddelen kunnen verminderen:

  • remmers van het immuunsysteem bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en auto-immuunziekten: ciclosporine;
  • antistollingsmiddelen van het coumarinetype, zoals acenocoumarol (o.a. Sintrom) en fenprocoumon (o.a. Marcoumar);
  • anti-epileptica: fenobarbital en fenytoïne;
  • luchtwegverwijders: theofylline;
  • hartglycosiden bij hartfalen en hartritmestoornissen: digoxine;
  • remmers van het HIV-virus: indinavir.

Sint-janskruid kan ook de werking van geneesmiddelen tegen depressiviteit van het SSRI-type beïnvloeden. Gelijktijdig gebruik wordt afgeraden. Wees voorzichtig als u Sintjanskruid combineert met voedingssupplementen die de serotoninespiegel beïnvloeden zoals 5-HTP, L-Tryptofaan en SAMe. Bij gelijktijdig gebruik van Sint-janskruid en bepaalde types van de anticonceptiepil (combinatie ethinyloestradiol en desogestrel, ook wel sub-50 genoemd) zijn in een incidenteel geval doorbraakbloedingen geconstateerd. Als er een doorbraakbloeding optreedt, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming tegen zwangerschap.

Gebuiksvoorschrift

  • De aanbevolen dosering niet overschrijden.
  • Lees voor gebruik de waarschuwing.
  • Dit product kan de werking van geneesmiddelen beïnvloeden.

Terug naar Sint-janskruid