Wat is het verschil tussen ADH en RI bij voedingssupplementen? Vrouw checkt de informatie op een voedingssupplement

Op de etiketten van voedingssupplementen staan een hoop gegevens over het supplementen in de verpakking. In ons blog ‘Hoe leest u etiketten van voedingssupplementen’ gaan we hier tamelijk gedetailleerd op in. Waar we het nog niet over hebben gehad, zijn de afkortingen ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) en RI (Referentie-Inname). Wat is het verschil?

ADH/RI bepalen dagelijkse behoefte

Op het etiket van voedingssupplementen treffen we de dosering van vitamines en mineralen aan. Oftewel: hoeveel milligram of microgram hiervan in het product zit. Dit wordt aangeduid als een percentage van wat dagelijks nodig is. Deze dagelijks aanbevolen hoeveelheid wordt op het etiket de RI of ADH genoemd. Zit er nog verschil tussen deze twee? Daar kunnen we kort over zijn: nee. Ze zijn exact hetzelfde en in Europees verband letterlijk vastgesteld. Als uitgangspunt hiervoor is de behoefte van een gemiddelde volwassen vrouw genomen. Sommige mensen hebben echter een andere behoefte dan die van de gemiddelde volwassen vrouw. Zo is de ADH van foliumzuur voor een volwassenen 300 microgram. Zwangere vrouwen hebben echter meer nodig en moeten vanaf het moment van zwangerschap 400 microgram innemen.

“Voor de meeste vitamines en mineralen neemt de Gezondheidsraad de voedingsnormen van de EFSA over”

EFSA versus Gezondheidsraad

De referentie-inname kan per product verschillen van de voedingsnormen. Wat zijn voedingsnormen dan? Nou, voedingsnormen zijn aanbevolen hoeveelheden van een vitamine of mineraal die een specifieke groep mensen dagelijks nodig heeft in plaats van de gemiddelde volwassen vrouw. Bij specifieke groepen kunnen we denken aan zuigelingen, zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven, ouderen of mensen met een donkere huidskleur. Daarom stelt in Nederland de Gezondheidsraad de ADH’s/RI’s op. Hierbij is gebruik gemaakt van de normen die de Europese voedselautoriteit EFSA (European Food Safety Authority) heeft opgesteld.

ZuigelingZuigeling

Voor de meeste vitamines en mineralen neemt de Gezondheidsraad de voedingsnormen van de EFSA over, maar voor een aantal voedingsstoffen adviseert de Gezondheidsraad een andere norm. Dit heeft te maken met de specifieke Nederlandse situatie of voortschrijdend wetenschappelijk inzicht.

Gezondheidsraad meer voor het individu

Bij de ADH’s/RI’s die door de Gezondheidsraad zijn opgesteld, wordt dus wel rekening gehouden met leeftijd, geslacht en bijzondere omstandigheden als een zwangerschap. Zo is de RI voor vitamine C 80 milligram. De Gezondheidsraad adviseert voor volwassenen echter 75 milligram. Voor calcium is de RI 800 milligram terwijl de ADH van de Gezondheidsraad 1000 milligram voor volwassenen aanraadt. Begrijpt u het nog? Het komt erop neer dat de richtlijnen van de Gezondheidsraad meer op individuen is afgestemd.

“ADH zal allengs weer van de etiketten verdwijnen”

Adequate inname en aanvaardbare bovengrens

Tot een paar jaar geleden troffen we op etiketten van voedingssupplementen de RI ook als ADH worden weergegeven. De termen werden lukraak door elkaar gebruikt. Tegenwoordig is de norm echter dat alleen de RI op een etiket wordt weergegeven. Dit houdt in dat ADH allengs weer van de etiketten zal verdwijnen. Om het nog wat ingewikkelder te maken gebruikt de Gezondheidsraad buiten de termen RI en ADH ook nog de termen ‘adequate inname’ en ‘aanvaardbare bovengrens’.

Als de ADH niet kan worden bepaald, wordt de voedingsnorm ‘adequate inname’ in ogenschouw genomen. De adequate inname of AI is de laagst bekende hoeveelheid van een voedingsstof die voor vrijwel alle personen in een bepaalde bevolkingsgroep volstaat om tekorten te voorkomen. Deze wordt bepaald aan de hand van onderzoeksdata. De ‘aanvaardbare bovengrens’ is weer een andere voedingsnorm. Deze geeft aan tot op welke hoeveelheid u niet te veel van een stof binnenkrijgt. Het is de dus de hoogste inname waarbij bij langdurig gebruik of blootstelling geen schadelijke gezondheidseffecten zijn te verwachten.

Conclusie: in het algemeen kunt u ervan uitgaan dat de referentie-inname en de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in feite hetzelfde zijn. Dat de term ADH nu  in RI is veranderd, heeft ermee te maken dat het een richtwaarde betreft en geen aanbeveling.

Vragen of advies?

Op de website supplementeninfo.nl vindt u het volledige overzicht van supplementen en de bijbehorende richtlijnen. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze deskundige medewerkers: +31(0)75-612 12 47 (lokaal tarief), of u kunt gebruik maken van ons contactformulier.