Wat zijn GMO's en zijn ze veilig? Gemodificeerde mais

Tegenwoordig worden we doodgegooid met de term gmo, in het Nederlands ggo. Bovendien doen de wildste verhalen de ronde omtrent organismen die genetisch zijn gemodificeerd. Gmo’s zouden slecht voor natuur en mens zijn. Is dat zo? Wat zijn gmo’s eigenlijk precies? Zijn ze wel echt gevaarlijk? Wij duiken dieper in de materie.

In de wereld van voeding en landbouw is er een term die de afgelopen decennia veel aandacht heeft gekregen: genetisch gemodificeerde organismen, oftewel ggo's. Vaak wordt ook de Engelse benaming gmo gebruikt. Deze technologie heeft de potentie om de manier waarop we gewassen verbouwen en voedsel produceren ingrijpend te veranderen. 

“Gmo's worden vaak met gewassen geassocieerd”

Wat is een gmo?

DNA in fruitvormDNA in fruitvorm

Eerst maar eens op de term gmo ingaan. Wat is een gmo precies? Een Genetisch Gemodificeerd Organisme (gmo) is een organisme waarvan het genetisch materiaal door middel van genetische manipulatie kunstmatig is aangepast. Dit proces omvat het inbrengen van specifieke genen van een andere soort in het DNA van het organisme, om zo gewenste eigenschappen te verkrijgen. Gmo's worden vaak met gewassen geassocieerd waarbij genen worden ingebracht om bijvoorbeeld weerstand tegen plagen, droogte of herbiciden te versterken.

Voorbeelden zijn aardappelen die resistent zijn tegen de aardappelziekte phytophthora, tomaten die langer houdbaar zijn en maïs die beter bestand is tegen rupsenvraat.

“Het gebruik van gmo's in de landbouw heeft verschillende drijfveren”

Waarom worden gmo's geteeld?

Het gebruik van gmo's in de landbouw heeft verschillende drijfveren. Een van de belangrijkste redenen is het vergroten van opbrengsten. Door gewassen genetisch te modificeren om beter bestand te zijn tegen ziekten, plagen en extreme omgevingsomstandigheden, kunnen boeren hogere opbrengsten behalen. Dit is vooral van belang in een wereld waar de bevolking blijft groeien en de vraag naar voedsel toeneemt.

“Gmo’s hebben de potentie om in uitdagende omgevingen te groeien”

Wat zijn de voordelen van gmo’s?

Gmo’s hebben voor- en nadelen. Een van de voordelen is dat ze tot verhoogde opbrengsten leiden. Dit kunnen gmo’s bewerkstelligen omdat ze betere bescherming dan reguliere gewassen tegen ziektes en plagen bieden. Bovendien hebben ze vaak de potentie om in uitdagende omgevingen te groeien. U kunt hierbij denken aan droge woestijnomgevingen of juist extreem natte gebieden.

Tomaat wordt geïnjecteerdTomaat wordt geïnjecteerd

Een tweede voordeel is voedselverbetering. Gmo's kunnen namelijk worden ontworpen om voedingsstoffen te verrijken. Zo kunnen ze de vitaminegehaltes in gewassen verhogen om zo voedingstekorten tegen te gaan.

Nog een voordeel van gmo’s is dat ze minder gebruik van bestrijdingsmiddelen vergen. Sommige gmo's zijn immers zo ontworpen dat ze resistent tegen specifieke bestrijdingsmiddelen zijn. Dit kan tot een verminderd gebruik van chemicaliën in de landbouw leiden.

Last but not least, is een voordeel de verbeterde houdbaarheid. We kunnen gewassen namelijk genetisch modificeren om langer vers te blijven. Dit gaat voedselverspilling tegen.

“Kleine boeren kunnen afhankelijk worden van grote zaadbedrijven”

Wat zijn de nadelen van gmo's?

Groente en fruit worden gemixtGroente en fruit worden gemixt

We horen vooral veel over de nadelen van gmo’s. Welke zijn dat dan precies? Om te beginnen, bestaan er zorgen over de milieurisico’s. Wat zijn de ecologische gevolgen van gmo’s? Hierover is nog niet veel bekend maar men is bang dat ze het ontstaan van superplagen in de hand werken en onbedoeld organismen schaden die niet tot het doelwit behoren.

Een andere grote zorg is het verlies van biodiversiteit. Het grootschalig verbouwen van enkele gmo-variëteiten kan immers tot een verlies aan biodiversiteit leiden. Dit kan de veerkracht van ecosystemen verminderen.

Ook economische afhankelijkheid speelt een rol. Zo kunnen kleine boeren afhankelijk van grote zaadbedrijven worden die gepatenteerde gmo-zaden leveren. Hierdoor verzwakt de economische positie van deze boeren.

Als laatste is er vrees voor onbedoelde effecten op de gezondheid. Al die vreemde genen zorgen misschien voor meer voedselallergieën of ziekten.  Wat zijn immers de mogelijke langetermijneffecten van het consumeren van gmo-voedsel? Hoewel de meeste wetenschappelijke onderzoeken tot nu toe geen schadelijke effecten hebben aangetoond, is er nog geen eenduidig antwoord op deze vraag.

“Rigoureuze testprotocollen moeten de risico’s beoordelen”

Zijn gmo's veilig?

En zo komen we bij de vraag of gmo’s veilig zijn. Dit blijft een onderwerp van veel discussie en onderzoek. Over het algemeen hebben gerenommeerde wetenschappelijke instanties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) geconcludeerd dat goedgekeurde gmo's die momenteel op de markt zijn op basis van het beschikbare bewijs veilig zijn voor consumptie. 

Leeg dinerbordje met daarop de tekst: "gmo?"Leeg dinerbordje met daarop de tekst: "gmo?"

Het blijft een lastig punt dat het toezicht op gmo’s en de goedkeuringsprocessen niet in elk land hetzelfde zijn. Over het algemeen worden echter rigoureuze testprotocollen ingezet om de mogelijke risico’s te beoordelen voordat een gmo voor menselijke consumptie wordt goedgekeurd. Hier wordt nog steeds wereldwijd actief onderzoek naar gedaan. De huidige consensus onder gerenommeerde gezondheidsorganisaties is echter dat goedgekeurde gmo's veilig zijn om te eten.

“Gmo-vermelding op etiketten is niet verplicht”

Hoe zit het met gmo’s in voedingssupplementen?

Uitgeholde appel gevuld met pillen en capsulesUitgeholde appel gevuld met pillen en capsules

Mocht u vrezen voor gmo’s in uw voedingssupplementen dan kunnen we u helaas niet geruststellen. Het is niet verplicht om gmo-ingrediënten op de etiketten als zodanig te vermelden. We kunnen u wél geruststellen als het specifiek op de supplementen van vitaminesperpost.nl aankomt. Wij kiezen sowieso meestal voor niet-gmo-grondstoffen. Dit vermelden wij ook bij al onze producten.

Mocht het anders zijn, dan vermelden we dit eveneens. U hoeft bij ons niet dus bang te zijn om onbedoeld genetisch gemodificeerde organismen binnen te krijgen. Uiteindelijk is het enorm belangrijk dat u zich als consument goed informeert en kritisch nadenkt over de bronnen van informatie die u raadpleegt met betrekking tot gmo's. Het debat over gmo's zal ongetwijfeld voortduren naarmate de technologie zich verder ontwikkelt en nieuwe inzichten naar voren komen.

Vragen of advies?

Wilt u meer weten over gmo’s in onze supplementen of heeft u andere vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze medewerkers via tel. +31 (0)75-612 12 47 (lokaal tarief) of via onze contactpagina.