We werden onlangs bij vitaminesperpost.nl gebeld door een klant die erg gevoelig is voor gluten. Deze klant reageerde zo sterk op gluten, dat zijn specialist hem had geadviseerd alles wat hij tot zich nam onder de loep te nemen. Op die manier kon hij uitsluiten dat hij door gluten weer zo’n sterke reactie zou krijgen. Gluten kunnen bij sommige mensen grote invloed hebben op de normale werking van de darmen.

  • Gluten helpen brood z'n vorm te behouden
  • Gluten bestaan uit de proteïnen ‘glutenine’ en ‘gliadine’
  • Monocultuur is een plaag voor dierlijke en plantaardige diversiteit
  • Diversiteit in granen belangrijk voor milieu en smaak
  • Oudere graansoorten als emmer en eenkoren bevatten minder ‘harde’ gluten
  • Kruisbestuiving is ongewenst
  • Hoe zit het met gluten in voedingssupplementen?
  • Naar eer en geweten


Gluten vrijGluten. Het is een typisch woord van deze tijd. Veel mensen nemen het ‘zekere voor het onzekere’ en verbannen brood en pasta consequent uit hun voedingspatroon. De markt speelt hier slim op in en heeft tegenwoordig een heel assortiment glutenvrije producten in het schap. Maar wat zijn gluten precies? En waar zitten ze in?

Gluten helpen brood z'n vorm te behouden

Brood

Gluten is de algemene naam voor de graaneiwitten die we in de korrels van verschillende graansoorten kunnen vinden: tarwe, emmer, spelt, kamut, rogge en gerst. Haver bevat van nature geen gluten. Toch is voorzichtigheid gepast. Haver groeit vaak in de buurt van andere graansoorten en kan met de gluten van deze granen  worden ‘besmet’. Gluten helpen brood z'n vorm te behouden en werken in allerlei baksels als een soort lijm. De reden dat brooddeeg zo intensief wordt gekneed, is omdat er dan vanuit de graaneiwitten gluten worden gevormd. We kunnen dit proces herkennen aan het deeg: het wordt zeer soepel en rekbaar.


Gluten bestaan uit de proteïnen ‘glutenine’ en ‘gliadine’

Granen bestaan voor het grootste gedeelte uit koolhydraten en voor een klein deel uit eiwitten. Deze graaneiwitten bestaan grotendeels uit gluten. Gluten zijn opgebouwd uit de proteïnen ‘glutenine’ en ‘gliadine’. Deze proteïnen kunnen bijdragen aan overgevoeligheid voor gluten bevattende graansoorten en voedingsmiddelen die daarvan zijn gemaakt.


Monocultuur is een plaag voor dierlijke en plantaardige diversiteit

TarweOvergevoeligheid voor gluten lijkt in de huidige tijd vaker voor te komen dan vroeger het geval was. Mogelijk speelt de huidige manier van het verbouwen van graan, door middel van monoculturen, daarbij een belangrijke rol. Tarwe is in de afgelopen eeuw steeds vaker gekruist om zo min mogelijk ziekten in het gewas te krijgen en vooral ook om de productie te verhogen.

 

Diversiteit in granen belangrijk voor milieu en smaak

Landbouw die op monocultuur drijft, draagt in belangrijke mate bij aan het afnemen van de verscheidenheid van gewassoorten. Secundair speelt de monocultuur ook een rol bij het afnemen van de verscheidenheid aan insecten en aan het leven dat van die insecten afhankelijk is. Overigens is er een ‘revival’ aan de gang voor oude Nederlandse graansoorten zoals emmer, eenkoorn, khorasan tarwe en oude rogge. Bij steeds meer mensen ontstaat gelukkig het besef dat diversiteit in granen niet alleen voor ons milieu belangrijk is, maar dat het vooral de smaak van de voedingsmiddelen ten goede komt.


Oudere graansoorten als emmer en eenkoren bevatten minder ‘harde’ gluten

Eenkoren

Mensen met een lichte gevoeligheid voor gluten, kunnen wellicht wel de gluten van oudere of minder gebruikte graansoorten verteren. Denk hierbij aan biologische emmer, eenkoorn, khorasan tarwe, oude rogge en kamut. De gluten in deze graansoorten zijn minder 'hard' dan de gluten uit de granen die via de reguliere monoculturen worden voortgebracht.


Kruisbestuiving is ongewenst

Het is voor iemand die erg gevoelig is voor gluten een heel werk om uit te zoeken of er gluten zitten in de producten die hij of zij eet. Er bestaat namelijk een risico dat een product van zichzelf wel glutenvrij is, maar dat de fabriek waarin het voedingsmiddel wordt gemaakt, is ‘besmet’ omdat er andere voedingsmiddelen worden geproduceerd waarin wel gluten zitten. We spreken dan van ‘kruisbestuiving’.


Hoe zit het met gluten in voedingssupplementen?

In principe bevatten de voedingssupplementen van vitaminesperpost.nl geen gluten. De capsules worden over het algemeen gemaakt van HPMC (plantaardige cellulose) of softgels (van gelatine). Als vulstof wordt meestal magnesiumstearaat of cellulose gebruikt. Deze stoffen zijn glutenvrij omdat er geen graan aan te pas komt. Supplementen als tarwegras-, gerstegras en kamutgras poeders zijn graan- en glutenvrij omdat ze van het gras en niet van de graankorrels zijn gemaakt. De supplementen Avena sativa (haver) en tarwegras tabletten bevatten eveneens geen gluten.


Naar eer en geweten

Wij informeren onze klanten naar eer en geweten en gaan er vanuit dat onze voedingssupplementen in principe allemaal glutenvrij zijn. Mochten wij in de toekomst wel een product verkopen dat mogelijk in aanraking is gekomen met gluten en wij zijn daarvan op de hoogte, dan zullen wij u via de productomschrijving hier duidelijk van op de hoogte stellen.